Főoldal » Archív » Vádemelés a közterület felügyelőre támadó sándorfalvi férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a sán­dor­fal­vi fér­fi­val szem­ben, aki egy koráb­bi sére­lem okán támadt a helyi Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal­ban dol­go­zó köz­te­rü­let felügyelőre.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - a köz­te­rü­let fel­ügye­lő­re táma­dó fér­fi­val szem­be­ni vádemelésről