Főoldal » Hírek » Vádemelés a kutyáját láncon tartó nővel szemben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki kutyá­ját lánc­ra verve tar­tot­ta és annyi­ra elha­nya­gol­ta, hogy az eb nya­ká­ba a lánc bele­nőtt, ami akár a kutya ful­la­dá­sá­hoz is vezet­he­tett volna.

 A vád sze­rint a nő egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen egy 6-7 éves staf­fords­hi­re ter­ri­er keve­rék kutyát tar­tott. Az állat lánc­cal volt meg­köt­ve és mivel a kutyán nyak­örv nem volt, a lánc bele­nőtt a nya­ká­ba, ami ilyen módon a ful­la­dá­sát is ered­mé­nyez­het­te volna. A gazda ezen felül az állat köte­le­ző oltá­sá­ról, illet­ve a kutya ete­té­sé­ről és ita­tá­sá­ról sem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en. A kutyát végül egy állat­men­tő ala­pít­vány vette magá­hoz.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a 21.600 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta az állat­kín­zó­val szem­ben.