Főoldal » Archív » Vádemelés a margitszigeti „nejlonharisnyás szatír” ellen

A vád­lott 2013. szep­tem­ber 15. nap­ján az esti órák­ban a Mar­git­szi­get Árpád híd felő­li felhajtójánál,az egyik pad­nál levet­te a nad­rág­ját és az alsó­nad­rág­ját, mez­te­len alsó­tes­té­re pedig áttet­sző női nej­lon­ha­ris­nyát húzott. Ezután a fel­haj­tó mel­lett sétál­va - nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból - a nemi szer­vét sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta az úton köz­le­ke­dő gép­ko­csik­ban uta­zók­nak. A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt elle­ne a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés a mar­git­szi­ge­ti nej­lon­ha­ris­nyás sza­tír ellen