Főoldal » Archív » Vádemelés a mentőápolóra késsel támadó fiatalkorúval szemben

A Fővá­ro­si Főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett emberölés
bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 16 éves fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly novem­ber­ben az őt szál­lí­tó men­tő­au­tó­ban a men­tő­ápo­ló­ra támadt, és akit egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen megsebesített.

 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye