Főoldal » Archív » Vádemelés a migráns sérelmére rablást elkövető öt szegedi férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt azzal az öt sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, akik 2015. júni­us 28. nap­ján rabol­tak ki egy szír állam­pol­gár­sá­gú sér­tet­tet Sze­ge­den.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye