Főoldal » Archív » Vádemelés a NAV munkatársait megkéselő férfi ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy évvel ezelőtt kés­sel támadt a NAV hiva­ta­los ügy­ben eljá­ró két munkatársára.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye