Főoldal » Archív » Vádemelés a Népszínház utcai emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint tavaly ápri­lis­ban egy bel­vá­ro­si ita­lo­zó helyen olyan súlyo­san, kitar­tó­an bán­tal­maz­tak egy 34 éves fér­fit, hogy az az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­be a hely­szí­nen belehalt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye