Főoldal » Hírek » Vádemelés a pásztói óratolvaj ellen - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves pász­tói férfi ellen, aki a kira­kat­üve­get betör­ve három órát zsákmányolt. 

A vád sze­rint a férfi 2021. októ­ber 21-én késő este a könyö­ké­vel betör­te egy pász­tói óra-ékszer üzlet kira­ka­tá­nak üve­gét, majd a kira­kat­ba benyúlt, és onnan három kar­órát lopott el. Cse­lek­mé­nyé­vel 210.000 forint lopá­si kárt és 120.000 Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott. A lopás­sal oko­zott kár a nyo­mo­zás során a kar­órák lefog­la­lá­sá­val megtérült.

A több­ször bün­te­tett férfi leg­utóbb 2019-ben sza­ba­dult, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van, és több bün­te­tő­el­já­rás folyik ellene.

Az ügyész­ség dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne, és arra az eset­re, ha a férfi a bíró­ság előtt beis­me­ri a cse­lek­mé­nyét, 2 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.