Főoldal » Archív » Vádemelés a Pozsonyi úti élelmiszerbolt rablás elkövetőjével szemben

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal a 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint pár hónap­pal ezelőtt fel­fegy­ver­kez­ve kísé­relt meg kira­bol­ni egy belvárosi
élel­mi­szer­bol­tot, majd miu­tán elme­ne­kült, egy a férfi moz­gá­sát köve­tő vásár­ló segít­sé­gé­vel a rend­őrök 15 per­cen belül elfogták.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.06.