Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrautóknak nekihajtó érdi autótolvajok ellen Kecskeméten – VIDEÓVAL

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt két érdi férfi ellen, akik 2015. janu­ár 6-án Kecs­ke­mét­ről egy lopott teher­au­tó­val mene­kül­ve az őket üldö­ző rend­őrök egyik szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ját az autó­pá­lyán meg­pró­bál­ták leszo­rí­ta­ni, tár­gya­kat dobál­tak a rend­őr­au­tók elé, majd Pest megyé­ben neki­haj­tot­tak az útzá­rat képe­ző egyik rendőrautónak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.