Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőröket köpködő, rugdosó férfival szemben

A Mis­kol­ci Nyo­mo­zó Ügyész­ség alig két hét alatt befe­jez­te a nyo­mo­zást, majd a napok­ban hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt vádat emelt azzal a 35 éves gad­nai fér­fi­val szem­ben, aki 2015. már­ci­us 5-én dél­után a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­re támadt Fel­ső­va­dá­szon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.24.