Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrségi adatokkal kereskedő rendőr főtiszt és társai ellen

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más hiva­ta­li bűn­cse­lek­mé­nyek miatt öt buda­pes­ti hiva­tá­sos rend­őr, ügy­vé­dek és az ügy­vé­dek ügy­fe­le­i­vel szem­ben emelt vádat a közel­múlt­ban a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye