Főoldal » Archív » Vádemelés a sértettek pénzét elsikkasztó szegedi ügyvéddel szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, rész­ben isme­rő­sei bizal­má­val vissza­él­ve, rész­ben ügy­véd­ként eljár­va, rész­ben pedig azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy ügy­véd­ként jár el köve­tett el bűncselekményeket .

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye