Főoldal » Archív » Vádemelés a szegedi ál-fogorvossal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben kuruzs­lás bűn­tet­te miatt, aki az erre vonat­ko­zó szak­ké­pe­sí­tés és enge­dély nél­kül vég­zett éve­ken keresz­tül fog­or­vo­si tevé­keny­sé­get Szegeden.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye