Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a szegedi parkoló bérletes ügyben

 

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt hat sze­méllyel szem­ben, akik a 2008. és 2012. év közöt­ti idő­szak­ban ingye­ne­sen és jog­el­le­ne­sen jut­ta­tott par­ko­ló bér­le­tek­kel okoz­tak vagyo­ni hát­rányt Sze­ged Megyei Jogú Váro­sá­nak illet­ve a váro­si tulaj­don­ban álló parkolócégnek.

 

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye