Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a szeszhamisító kiszombori lakossal szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a kiszom­bo­ri fér­fi­val szem­ben, aki 2013. év folya­mán több ezer liter vörös és fehér­bort, vala­mint pálin­kát állí­tott elő enge­dé­lyek és a vonat­ko­zó köz­ter­hek meg­fi­ze­té­se nél­kül, vala­mint érté­ke­sí­tet­te azt a kör­nyék­be­li vendéglátóhelyeken.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye