Főoldal » Archív » Vádemelés a szexuális erőszakot megkísérlő fiatal férfivel szemben

2013. novem­ber 9. nap­ján a vád­lott és a sér­tett ugyan­ab­ban a deb­re­ce­ni klub­ban szó­ra­koz­tak külön tár­sa­ság­ban. A zár­órát köve­tő­en a haj­na­li órák­ban mind­ket­ten autó­busszal indul­tak haza. A vád­lott ugyan­ab­ban a meg­ál­ló­ban szállt le, ahol a nő és a busz­meg­ál­ló­tól gya­lo­go­san követ­te egé­szen a lép­cső­há­zig, ahová be is ment utána.
A sér­tett meg­ijedt a fér­fi­től, ezért kiment a hátsó ajtón és futva meg­ke­rül­te az épü­le­tet, a férfi azon­ban követ­te és a lift­aj­tó előtt utol­ér­te, majd a kar­já­nál fogva a lift­ből kirángatta.

Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísérlete_vád