Főoldal » Archív » Vádemelés a tömegszerencsétlenséget eredményező közúti buszbaleset miatt

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a 2015. júni­u­si bara­nyai busz­bal­eset ügyében.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-06