Főoldal » Archív » Vádemelés a zuglói különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2014 őszén érté­kek meg­szer­zé­se cél­já­ból több mint har­minc kés­szú­rás­sal ölt meg egy zug­lói nőt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye