Főoldal » Archív » Vádemelés az adósságot „kenőpénzért” átengedő pénzintézeti vezető és társai ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt egy pénz­in­té­ze­ti veze­tő­vel és két vál­lal­ko­zó­val szem­ben egy taka­rék­szö­vet­ke­ze­ti köve­te­lés „kenő­pén­zért”, érté­ken aluli eladá­sa miatt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye