Főoldal » Archív » Vádemelés az ajkai rendőrt bántalmazó férfi ellen

A Veszp­ré­mi Nyo­mo­zó Ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja azt a 33 éves fér­fit, aki 2015. júli­us 6-án, dél­után fél öt körül az egyik ajkai ben­zin­kút­nál a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr­jár­őrt bán­tal­maz­ta, majd a hely­szín­re érke­ző két másik rend­őr­nek is ellen­sze­gült, egyi­kü­ket megütötte.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye