Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az Akácfa utcai emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kínai állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy évvel ezelőtt a sér­tett bel­vá­ro­si laká­sá­ban olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a 19 éves nőt, hogy az az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­be a hely­szí­nen bele­halt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye