Főoldal » Archív » Vádemelés az „álszerelő” utazó bűnözők ellen

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 20 rend­be­li lopás miatt, vala­mint kifosz­tás és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se miatt emelt vádat azok­kal az utazó bűnö­zők­kel szem­ben, akik magu­kat sze­re­lő­nek kiad­va lop­tak meg Békés megye és az ország több tele­pü­lé­sén élő idős sér­tet­te­ket.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye