Főoldal » Archív » Vádemelés az édesapját megkéselő budapesti férfi ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés minő­sí­tett bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, vala­mint köz­ve­szély­oko­zás kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy évvel ezelőtt, XVII. kerü­le­ti laká­suk­ban kés­sel támadt édes­ap­já­ra, ami­nek követ­kez­té­ben a 76 éves férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye