Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az életveszélyes sérülést okozó kiszombori bántalmazó ellen

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt a Sze­ge­di Törvényszék
előtt azzal a kiszom­bo­ri fér­fi­val szem­ben, aki egy helyi büfé tera­szán 2013.
szep­tem­ber 28-án meg­ütött egy szin­tén hely­be­li lakost olyan erő­vel, hogy az hanyatt esett, bever­te a fejét, ezért eltört a nyakszirt-csontja és agy­zú­zó­dá­sa lett. A vád­lot­tat a Csong­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett
indít­ványt vádiratában.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye egy kiszom­bo­ri bántalmazásról