Főoldal » Archív » Vádemelés az évek óta „herbállal” kereskedő nyíregyházi férfi és két női társa ellen

A Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a helyi férfi és tár­sai ellen, akik néhány éve abból élnek, hogy kör­nyék­be­li fia­ta­lok­nak bódí­tó anya­got tar­tal­ma­zó növé­nyi tör­me­lé­ket értékesítenek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

 

Fotó Fotó 2 Szabolcs Fotó 3 Szabolcs