Főoldal » Archív » Vádemelés az ittasan halálos közlekedési balesetet okozó volt rendőrtiszt ellen

A Mis­kol­ci Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a volt rend­őr­tiszt­tel szem­ben, aki még tavaly nyá­ron terep­já­ró­ját itta­san vezet­ve oko­zott halá­los kime­ne­te­lű bal­ese­tet a Bor­sod­bó­ta és Sáta tele­pü­lé­sek közöt­ti erődben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.29.