Főoldal » Archív » Vádemelés az útszóró só kartell ügyében: összesen 11 vádlott

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a napok­ban vádat emelt ver­senyt kor­lá­to­zó meg­ál­la­po­dás köz­be­szer­zé­si és kon­cesszi­ós eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt össze­sen 11 fő, több­sé­gük­ben útfenn­tar­tás­ban köz­re­mű­kö­dő magyar­or­szá­gi cégek veze­tő­i­vel szemben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye