Főoldal » Archív » Vádemelés bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te vádat emelt egy 44 éves férfi és három bűn­tár­sa ellen, ugyan­is a vád­lot­tak 2013 decem­be­ré­ben és 2014 janu­ár­já­ban egy szer­bi­ai bűn­szer­ve­zet meg­bí­zá­sá­ból két alka­lom­mal össze­sen 26 mig­ránst akar­tak Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de máso­dik alka­lom­mal Baján elfog­ták őket.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye