Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés dílerkedés miatt egy anya és lánya ellen

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a két bün­tet­len elő­éle­tű békés­csa­bai nővel szem­ben, akik békés­csa­bai laká­su­kon új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő „her­bált” árultak.

Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.02.