Főoldal » Archív » Vádemelés egy étolajgyártó cég több milliárd forintos áfa csalása ügyében

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség 26 sze­méllyel szem­ben emelt vádat töb­bek között bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, pénz­mo­sás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye