Főoldal » Archív » Vádemelés egy fegyőrökre támadó kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 48 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2015. már­ci­us 25-én a kecs­ke­mé­ti bör­tön­ből a kór­ház­ba tör­tént elő­ál­lí­tá­sa során pro­vo­kál­ta a kísé­rő fegy­őrö­ket, erő­szak­kal ellen­állt és egyi­kü­ket oldal­ba is rúgta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye