Főoldal » Archív » Vádemelés egy fiatalkorú pénzhamisító és felnőtt társa ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 17 éves jász­la­dá­nyi lány és 28 éves barát­nő­je ellen, ugyan­is a fel­nőtt vád­lott össze­sen 18 db hamis 5.000 Ft-os bank­je­gyet készí­tett, majd a hamis pénz egy részét a fia­tal­ko­rú­nak átad­ta és az egyik ötez­res­sel 2015. már­ci­us 19-én Tisza­kécs­kén egy pék­ség­ben fizet­ni is akartak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye