Főoldal » Archív » Vádemelés egy fiatalkorú verekedő ellen, aki eltörte vitapartnere állkapcsát

Egy tizen­hét éves deb­re­ce­ni fia­tal­em­ber és húsz éves társa 2013. júli­us 21-én  Deb­re­cen­ben egy non-stop élel­mi­szer­bolt előtt beszél­ge­tett bará­ta­i­val. Köz­ben ita­loz­tak és mind­ket­ten ittas álla­pot­ba kerül­tek. A két fia­tal férfi ittas­sá­ga miatt egy­más­sal vitá­ba keve­re­dett, ami vere­ke­dés­be tor­kolt. Az idő­sebb vád­lott két­szer tenyér­rel arcon ütöt­te fia­tal­ko­rú vádlott-társát, aki vála­szul társa boká­ját meg­rúg­ta. A rúgás­tól föld­re eső vád­lott fel akart állni, és mikor ülő hely­zet­ben volt, a vita­part­ne­re egy alka­lom­mal nagy erő­vel állon rúgta, mely­nek követ­kez­té­ben a férfi vissza­esett a föld­re és elvesz­tet­te az eszméletét.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - olyan erő­vel meg­rúg­ta, hogy eltört az áll­kap­csa - vád