Főoldal » Archív » Vádemelés egy kecskeméti kábítószer kereskedő és kirablói ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt három kecs­ke­mé­ti férfi ellen, mert egyi­kük 2013
júli­u­sá­ban és októ­be­ré­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert hozott Hol­lan­di­á­ból Kecs­ke­mét­re, hogy elad­ja a dro­got, de két társa elra­bol­ta tőle a kábí­tó­szer egy részét.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye