Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés egy kenőpénzt kérő és elfogadó kalocsai pénzügyőr ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt 30 éves kalo­csai pénz­ügy­őr férfi ellen, aki 2015 máju­sá­ban 1,5 mil­lió Ft-ot kért és kapott egy kalo­csai vál­lal­ko­zó­tól azért, hogy a vál­lal­ko­zás állí­tó­la­gos „sza­bály­ta­lan­sá­gai” miatt ne foly­jon eljárás.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye