Főoldal » Archív » Vádemelés egy kiskorút prostitúcióra bíró vádlott ellen

Az I.r. fia­tal­ko­rú vád­lott 2011. év ele­jén egy 18. élet­évét be nem töl­tött tolna megyei gyer­mek­ott­hon lakó­ját ide­gen fér­fi­ak­kal tör­té­nő közö­sü­lés­re bírta rá külön­bö­ző köz­utak men­tén vagy ven­dég­lá­tó­he­lye­ken leszó­lít­va a fér­fi­a­kat, akik­kel a közö­sü­lés árá­ban meg­egye­zett, a pénzt elvet­te, a fér­fi­ak­kal pedig kis­ko­rú társa közösült.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -vád­eme­lés a kis­ko­rút pros­ti­tú­ci­ó­ra bíró vád­lott ellen