Főoldal » Archív » Vádemelés egy mozgássérült férfi bántalmazója ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint idén feb­ru­ár­ban egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során, gyo­mor­szá­jon rúgott egy moz­gás­sé­rült fér­fit, majd ököl­lel bán­tal­maz­ta a sér­tett védel­mé­re kelt másik két sze­mélyt is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Vád­eme­lés egy moz­gás­sé­rült férfi bán­tal­ma­zó­ja ellen