Főoldal » Archív » Vádemelés egy OLAF feljelentés alapján indult bűnügyben

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) fel­je­len­té­se alap­ján indult a bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt négy sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye