Főoldal » Archív » Vádemelés egy parfümökkel kereskedő, adócsaló bűnszervezet ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy hét fér­fi­ből álló bűn­szer­ve­zet ellen, akik 2009 és 2013 között az Egye­sült Álla­mok­ból – papí­ron Szlo­vá­ki­á­ba, de való­já­ban hazánk­ba – ille­gá­li­san beho­zott par­fü­mö­ket érté­ke­sí­tet­tek és ezzel a költ­ség­ve­tés­nek 1,5 mil­li­árd Ft kárt okoztak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye