Főoldal » Archív » Vádemelés egy sikkasztó postás ellen

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy pos­tás ellen, aki a rábí­zott kész­pénzt több eset­ben jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta. A püs­pök­la­dá­nyi férfi - aki az össze­sen 129.540,- Ft-ot fel­él­te - a bűn­cse­lek­ményt beis­mer­te. A Magyar Posta az oko­zott kárt a sér­tet­tek­nek tel­jes egé­szé­ben megtérítette.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - sik­kasz­tott a postás