Főoldal » Archív » Vádemelés egy szentesi kórház két szülész-nőgyógyászával szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két, a szen­te­si kór­ház­ban dol­go­zó szü­lész­nő­gyó­gyásszal szem­ben, akik­nek több­szö­rös fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­sei egy iker­ter­hes­ség­gel kap­cso­la­tos szü­lés során az egyik újszü­lött halá­lá­hoz vezet­tek.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye