Főoldal » Archív » Vádemelés egy újabb szerb embercsempész bűnszervezet ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt négy szerb férfi ellen, akik egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­ként vagyo­ni haszon végett 2015. janu­ár 11. és feb­ru­ár 4. között össze­sen 13, a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­ráns Auszt­ri­á­ba szál­lí­tá­sá­ban vet­tek részt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye