Főoldal » Archív » Vádemelés emberölés kísérlete miatt

A nyug­dí­jas korú sér­tett éle­té­re törve akart magá­nak pénzt szerezni.
A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2014 janu­ár­já­ban Veszp­rém­ben több kés­szú­rás­sal sebe­sí­tett meg egy egye­dül élő, idős fér­fit azért, hogy az érté­ke­it megszerezze.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.12.