Főoldal » Archív » Vádemelés Győr egyik legnagyobb gyárában bekövetkezett, maradandó fogyatékosságot okozó baleset ügyében

2013. feb­ru­ár 25. nap­ján Győr­ben az egyik mul­ti­na­ci­o­ná­lis cég üze­mé­ben egy alvál­lal­ko­zó Kft. alkal­ma­zott­ja úgy veze­tett egy eme­lő­ko­sa­ras mun­ka­gé­pet, hogy abból előre kilát­ni nem lehe­tett, és így elütött egy ott dol­go­zó személyt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye