Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés Győrben üzletszerűen elkövetett embercsempészések ügyében

Két nigé­ri­ai szár­ma­zá­sú férfi és két magyar nő 36 har­ma­dik ország­be­li mig­ráns­nak nyúj­tott segít­sé­get 2014-ben ahhoz, hogy – enge­dély nél­kül – Magyar­or­szág­ról Nyugat-Európába tud­ja­nak távoz­ni. A Győri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.23.