Főoldal » Archív » Vádemelés halálos droggal való kereskedés miatt

Egy 46 éves békés­csa­bai férfi 2012-2013-ban Békés­csa­bán heti rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tett „Kati” elne­ve­zé­sű dro­got, vala­mint „Exta­sy” és mefed­ron tab­let­tát több helyi fogyasz­tó részé­re. A férfi 2013. októ­ber 04-én 5 tasak „Katit” érté­ke­sí­tett egy ötfős, fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság részé­re. Ebből az anyag­ból fogyasz­tott az a 18 éves szar­va­si lány is, aki ezzel össze­füg­gés­ben 2013. októ­ber 06-án elha­lá­lo­zott. A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.07.18.