Főoldal » Archív » Vádemelés három fiatalkorú jánoshalmi rabló ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt három jános­hal­mi fia­tal­em­ber ellen, akik 2015. feb­ru­ár 21-én több­ször vissza­tér­ve úgy rabol­tak ki egy rok­kant jános­hal­mi fér­fit, hogy cserép- és üveg­da­ra­bok­kal dobál­ták, egyi­kük pedig egy fada­rab­bal fejbe ütötte.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.05.