Főoldal » Archív » Vádemelés öt elkövető hat bűncselekménye miatt

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más – első­sor­ban vagyon
elle­ni – bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat öt fér­fi­val szem­ben, akik 2015
júli­u­sa és 2015 szep­tem­be­re közöt­ti idő­ben Len­gyel­tó­ti­ban és annak kör­nyé­kén követ­tek el bűncselekményeket.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye