Főoldal » Archív » Vádemelés súlyos testi sértés miatt

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat azzal fran­cia állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki Szom­bat­he­lyen volt élet­tár­sát bán­tal­maz­ta, közös gyer­me­kü­ket tőle elvet­te, majd a gyer­mek­kel együtt Fran­cia­or­szág­ba menekült.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-15